Het Balletorkest Educatie

Het Balletorkest wil muziek voor kinderen toegankelijk maken, opdat ook zij van concerten en voorstellingen kunnen genieten. Daarom werkt Het Balletorkest met diverse partners samen om muziekeducatie tot stand te brengen en zijn inmiddels vele jeugdvoorstellingen geproduceerd in samenwerking met onder meer het Amsterdamse muziektheatergezelschap Orkater, Het Concertgebouw en ISH Dance Collective.

Op speelse en aansprekende wijze wordt een kijkje in de wereld van de muziek gegeven. Niet alleen tijdens de concerten. Sinds 2022 speelt het orkest de voorstelling “Belle en het Beest”, gedurende de voorbereidende fase op school gaan musici van het orkest op bezoek in de klassen om het inclusiever te maken en kan de leerkracht met behulp van speciaal ontwikkelde digitale lesbrieven, aandacht besteden aan de te bezoeken voorstelling.

De educatievoorstelling ‘De terugkeer van Hans & Grietje’ i.s.m. Orkater is winnaar van de Musical Awards 2016. Voor de productie ‘Creatures’ mochten ISH Dance Collective en Het Balletorkest de internationale Young Audiences Music Award voor Best Large Ensemble 2016 in ontvangst nemen.

Contact

Voor meer informatie over onze educatieve programma’s neem contact op met info@hetballetorkest.nl.